Quy trình thiết kế website

Quy trình thiết kế website được chia làm 7 giai đoạn   Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng. - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp. Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích - Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, Chúng tôi phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng. - Lập kế hoạch thực hiện dự án - Căn cứ trên…
Xem thêm...