Thiết kế web tra cứu điểm, kết quả học tập, quản lý điểm

Thiết kế web tra cứu điểm, kết quả học tập, quản lý điểm? Là website dành cho các trường học có sử dụng chức năng quản lý điểm, kết quả học tập (được tích hợp như phần mềm quản lý điểm điểm, kết quả học tập chạy trên máy tính) có thể tra cứu điểm, kết quả học tập bằng website, đặc biệt có thể tra cứ điểm bằng tin nhắn SMS….. 1. Trang chủ - Giới thiệu về Trường, lịch sử hình thành và phát triển . - Banner, logo, sologan của Trường. - Hiển thị hình ảnh tổng…
Xem thêm...

Thiết kế website cho các trường học,đơn vị đào tạo

Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói website này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy...
Xem thêm...