Thiết kế web tra cứu điểm, kết quả học tập, quản lý điểm

Thiết kế web tra cứu điểm, kết quả học tập, quản lý điểm? Là website dành cho các trường học có sử dụng chức năng quản lý điểm, kết quả học tập (được tích hợp như phần mềm quản lý điểm điểm, kết quả học tập chạy trên máy tính) có thể tra cứu điểm, kết quả học tập bằng website, đặc biệt có thể tra cứ điểm bằng tin nhắn SMS….. 1. Trang chủ - Giới thiệu về Trường, lịch sử hình thành và phát triển . - Banner, logo, sologan của Trường. - Hiển thị hình ảnh tổng…
Xem thêm...

Thiết kế web theo yêu cầu

Gói website dành cho các dự án lớn được thiết kế theo yêu cầu về nghiệp vụ, chức năng, thẩm mỹ riêng, theo giá cả, ngành nghề
Xem thêm...