Thiết kế website dạng cổng thông tin điện tử

Thiết kế website dạng cổng thông tin điện tử. V-Portal là cổng thông tin điện tử (được gọi là Portal) được xây dựng dựa trên việc tham khảo toàn diện các hệ thống cổng thông tin điện tử nổi tiếng thế giới: phpNuke, Mambo, uPortal, LifeRay, SharePoint, DotNetNuke, Rainbow, Joomla, Drupal, Magento… Nhờ vậy V-Portal kế thừa được những thiết kế và đặc tính nổi bật và tích hợp thêm những tính năng mới từ các Portal khác V-Portal được thiết kế đặc biệt dành các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hệ thống…
Xem thêm...

Thiết kế website cho các đơn vị, sở, ngành...

Thiết kế website cho các đơn vị, sở, ngành...? Các chức năng của gói website này phù hợp với khả năng sử dụng và ứng dụng của các đơn vị, tổ chức hành chính nhà nước, các tổ chức xã hội muốn có một website chính thức giới thiệu thông...
Xem thêm...