Cấu hình server

Viet Solution sử dụng server chuyên dụng với cấu hình mạnh nhằm đảm bảo sự duy trì ổn định các website khách hàng mà chúng tôi lưu trữ. Hiện tại Viet Solution có 2 điểm đặt server tại Việt Nam và Hoa Kỳ, tùy theo nhu cầu và đối tượng...

Máy chủ server là gì ?

Trong lĩnh vực điện toán, danh từ máy chủ (server) có thể được hiểu như sau: Một chương trình máy tính hoạt động như một dịch vụ để phục vụ những nhu cầu hay những yêu cầu từ những chương trình khác (từ các máy tính khác, được hiểu theo ngôn ngữ...

Đăng ký tên miền – Các thủ tục cần biết

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI VAZ Tên miền là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký...

Domain – Tên miền là gì – Khái niệm & Các câu hỏi về tên miền

1. Tên miền là gì ? Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này...